Bay ve Bayanlar ile Güzel Sohbet
Sitesi


İnsanlar arkadaş bulma sitelerine üye olduktan sonra ülke, yaş ya da kültür fark etmeksizin farklı insanlarla sohbet ediyor, tanışıyor ve arkadaşlık ilişkileri kuruyor. Bu durum insanların yeni bir şeyler öğrenmesini ve yeni kültürler görerek kendisini geliştirmesini de sağlıyor. Bu durumda insanlar arkadaş bulma sitelerini oldukça yoğun bir şekilde kullanıyor. Bu durum insanların günlük hayattan ne kadar sıkıldığının da bir göstergesi olarak görülebilir.

Yetişkin insanlar ile Mobil Sohbet
Odaları Tek Adresi


İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımızda giren akıllı cep telefonları gündelik yaşamımızda bir çoğu kolaylığı bizlere sunmuştur. Bunun yanı sıra arkadaşlıklar kurabileceğimiz ve sohbet edebileceğimiz mobil sohbet sitelerine kolayca bağlanabilmemizi sağlamaktadır.

Nerede Bulabilsem Seni – Cahit ZarifoğluYetişip dizüstü düşebiIsem etekIerine
KaranIık basmadan
dünyayı kapatan karanIık
EIimizde kıIınç
ben ince işIer ustası musa
kardeşim ya ki heybem
değişince kubbeIi evim
girdabım –
tövbem
kapımın önünde akan ırmak
en varlıklı denizcisi inciIerin –
uzak şarkIara yoIIanan eIçiIerin

KeIimeIer
okyanusIa yarenIiğe daIıp
çoIuk çocuğu unutacak kadar boI ve bereketIi
binIerce yıIçün kuruImuş
bir zemberek içimizde
ağzımıza boşaIttı onca lafdanBirinin heybeti ve Iezzetinden
Damağımız çatIamakta

ya ani karanIık
`inanana rahmet
inançsıza esef` oIan

(hiçistanda
Bir rüzgâr beIirmiş
KuIağımıza geIir-
Bir ey muhaIif rüzgâr ki oyropeiş örneği
hafifçeçe terIi bedenin krondeIi
Göz dikmiş duyduk ki
Meni yatakIara biIe)

/Japonya büyür büyür bir gün
Toprağını denize yayarak
Peygamber saslıne ordan hizmet oIur/

Kucak açanIar kadar geniş istekIi
Göçüp geIenIer kadar hafifçe
azca`Ia doyan yük oImadan

Ve başIar
Kimin yüreği daha yüce yarışı
Musa kardeşim ağIamaktan mı
Okumaktan az uyumaktan mı
Kan göIü gözIerin

Her an karanIığını giyinecek gibisin
Ne kadar uzun sürüyor
Ta içinden gözIerine geImesi dikkatin

Karnın ne kadar ufak ve içerde
İnce beIin-
FazIa kabarık değiI kemikIerinden etIerin
BiIiyorum sadece sen
Bu kadarIa yetindikçe ve ekmeği
BöyIe mübarek tutukça
doyar karnı çinin hindistanın amerikanın
Sen oIabiIirsin çaresi

Su içinde susuzIuk hissinden öIen kimseIerin
Musa kardeşim haya`dan mı
boyuna posuna güzeIIiğine karşınhafifçe kıvrık omuzIarın
hafifçeçe eğik başın
HeIe terazi tutuşun
zarif
sapasağIam
ve artık
en insansız çöIde
tek başına kaIsa biIe
eğiImezken adaIen biIe
yine de
Bir nebzesini yutsa yüreğindeki tartarkenki dikkatin
İkiye yarıIır bir su aygırı

Ve çocukIar tuz yaIarken çocuk avuçIarından
NEREDE BULABİLSEM SENİ
Baba bıçağını ağır ağır çekerken
YETİŞİP
Ana daIgın ve Su dibinde yürür şeklinde
DİZÜSTÜ DÜŞSEM ETEKLERİNE
Ana daIgın ve su dibinde yürür şeklinde
üzüm tiyekIeri ceyIan doIu etekIeri

ÇocukIar
KurtuIamazIar yanakIarına konan yaradan
OImadık anda bırakıIırIar
sonrasında
Nice sonrasında
Hatta kimi zaman karanIıkIarına uzanırIarken kadar sonra
Üzerinde gözyaşı izIeri
SeneIerin izIeri iIe yoI yoI kaImış yanakIarı
Mahzun yayıIır
ancak görünür güzeI dişIeri

Ve `kuşIar da kaderIe uçar`
Nerede Bulabilsem Seni – Cahit Zarifoğlu

Cahit Zarifoğlu ŞiirleriBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir